Mesto Trnava

VZN č. 357, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava

Číslo VZN: 357
Dátum zverejnenia: 30.4.2010 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.5.2010 do 18.4.2017
 

Popis:
novelizuje VZN 191

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?