Mesto Trnava

VZN č. 396 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy

Číslo VZN: 396
Dátum zverejnenia: 14.3.2012
 
Stav: platné
Platnosť: od 5.3.2012
 
 
 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?