Mesto Trnava

VZN č. 403, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

Číslo VZN: 403
Dátum zverejnenia: 27.6.2012
 
Stav: platné
Platnosť: od 13.7.2012
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 258, VZN č. 334 a VZN č. 385

 
 

Kľúčové slová