Mesto Trnava

VZN č. 415, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402 a VZN č. 404 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

Číslo VZN: 415
Dátum zverejnenia: 20.2.2013
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 8.3.2013 do 15.7.2016
 

Popis:
novelizuje VZN č. 345

 
 

Kľúčové slová