Mesto Trnava

VZN č. 418, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnava

Číslo VZN: 418
Dátum zverejnenia: 19.4.2013
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.7.2013 do 31.5.2017 23:59
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 400

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová