Mesto Trnava

VZN č. 425, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava v znení Všeobecného záväzného nariadenia č. 413

Číslo VZN: 425
Dátum zverejnenia: 12.12.2013 10:30
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2014 do 9.4.2019
 

Popis:
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č.399

 
 

Kľúčové slová