Mesto Trnava

VZN č. 570, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

Číslo VZN: 570
Dátum zverejnenia: 6.10.2021
 
Stav: platné
Platnosť: od 8.10.2021
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489, VZN č. 493, VZN č. 496, VZN č. 512, VZN č. 513, VZN č. 522, VZN č. 533, VZN č. 549, VZN č. 553, VZN č. 559, VZN č. 568 a VZN č. 569

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?