Mesto Trnava

VZN č. 96, ktorým sa vydáva doplnok č.3 k VZN č.85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č.88 a VZN č.95

Číslo VZN: 96
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 4.1.1997
 

Popis:
novelizuje VZN 85

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová