Mesto Trnava

Projekt LUMAT pomôže Trnave zrevitalizovať opustenú lokalitu Štrky

Zelená oblasť v blízkosti strelnice s názvom Štrky by sa mala dočkať revitalizácie. Mesto Trnava sa zapojilo do projektu LUMAT CE89 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020. Hlavnou myšlienkou projektu je prispieť k udržateľnému využitiu územia v rámci integrovaného environmentálneho manažmentu mestských funkčných oblastí.

Štrky, ktoré sú zvyškom pôvodného lužného lesa, predstavujú pre mesto cenné územie vďaka svojej ekologickej hodnote i rekreačno-oddychovému potenciálu. Lokalita však potrebuje komplexnú revitalizáciu; najväčším problémom sú tu rozptýlené divoké skládky komunálneho a stavebného odpadu a tiež invázne a rizikové dreviny v havarijnom stave.


Rozsah riešeného územia

Navrhovanými úpravami je vyčistenie lesíka, vybudovanie siete chodníkov a malej vodnej plochy, ako aj inštalácia drobnej exteriérovej architektúry a mobiliáru (drevené lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, kamenný gril a pod.). Cieľom je pretvoriť toto miesto na príjemnú oddychovú zónu uprostred zelene a sprístupniť ju širokej verejnosti. Zároveň tým zväčšíme plochu verejne dostupných lokalít prírodného charakteru v Trnavskom regióne.


Vizualizácia navrhovaných úprav priestoru

K tejto lokalite sa už pred časom zrealizovala štúdia v rámci projektu CircUse, na ktorý účasťou v LUMATe nadväzujeme. Na revitalizáciu Štrkov je vyčlenených 64 500 eur. Práce by mali byť hotové do prvej polovice roka 2019.

Projektové partnerstvo LUMATu tvorí 13 zahraničných partnerov, spomedzi ktorých sme spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave jedinými slovenskými partnermi. Revitalizácia Štrkov je jednou z dvoch pilotných investícií, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať (druhou je revitalizácia lokality Ruda Slaska v susednom Poľsku). Ostatné aktivity tohto projektu zahŕňajú tvorbu metodík, stratégií, akčných plánov a materiálov na ďalšie vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti.

Aktuálny stav lesíka:

10.3.2017 15:16

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová