Mesto Trnava

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu názoru občanov na úpravu detského ihriska na Vajanského

Vo februári sme oslovili verejnosť s ponukou vyjadriť svoj názor na možnosti úpravy lokality na Vajanského ulici. Na stretnutí výboru tejto mestskej časti vznikla požiadavka na výstavbu detského ihriska. Vzhľadom na to, že sa na tomto mieste nachádzajú podzemné garáže vyžadujúce si v budúcnosti komplexnú rekonštrukciu, je možné umiestniť tu zatiaľ menšie ihrisko a väčšie úpravy naplánovať až po rekonštrukcii.

Dotazník v papierovej podobe vyplnilo 26 respondentov, 32 ľudí nám poslalo svoju spätnú väzbu prostredníctvom online formuláru.

Prieskum odhalil nasledovné pripomienky a postrehy občanov:

  • Pieskovisko momentálne neslúži svojmu pôvodnému účelu a preferencia obyvateľov je ho zrušiť.
  • Umiestnenie malého detského ihriska obyvatelia preferujú o niečo viac v lokalite A (pozri mapu).
  • Je potrebné vyriešiť problematiku venčenia psov, keďže dvor slúži momentálne hlavne na venčenie.
  • Priestor je zanedbaný, je nutné posilniť údržbu
  • Obyvatelia by si priali zlepšiť aj stav a kvalitu vegetácie. V zlom stave sú trávniky, chýba rozmanitejšia ponuka rastlín v lokalite
  • Potrebná je oprava a doplnenie prvkov mobiliáru, hlavne odpadkových košov a lavičiek.
  • Taktiež je potrebné pravidelné vysýpanie odpadkových košov.
  • Povrchy chodníkov sú v zlom stave, obyvatelia využívajú vyšliapané chodníky, ktoré navrhujú spevniť.

Viac informácií a podrobné zhrnutie výsledkov prieskumu nájdete v PDF dokumente.

5.3.2018 10:05

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová