Mesto Trnava

VZN č. 154, ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Mesta Trnava

Číslo VZN: 154
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2001
 

Popis:
novelizované VZN 216, novelizované VZN 176

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová