Mesto Trnava

VZN č. 358, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

Číslo VZN: 358
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 14.5.2010 do 15.7.2016
 

Popis:
novelizuje VZN č. 345

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová