Mesto Trnava

VZN č. 384, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380 a VZN č. 382 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

Číslo VZN: 384
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 23.9.2011 do 15.7.2016
 

Popis:
novelizuje VZN č. 345

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová