Mesto Trnava

Projektantka predstavila občanom návrh obnovy ihriska na Gejzu Dusíka

Verejným stretnutím v pondelok 4. decembra 2017 sme nadviazali na rozbehnutý projekt revitalizácie ihriska na ulici Gejzu Dusíka, ktorý Mesto Trnava odštartovalo v lete tohto roku. Zámer sa realizuje participatívne, teda v spolupráci s občanmi a z prvého verejného stretnutia v júni vzišli návrhy, ako by podľa názoru tajomších obyvateľov malo toto miesto vyzerať po úprave.

Decembrové stretnutie prinieslo konkrétnejšiu predstavu so zapracovanou spätnou väzbou od verejnosti a tiež diskusiu o dôležitej téme, ktorá sa v tejto súvislosti otvorila. Ide o otázku, či bude pri detskom ihrisku naďalej umožnený prejazd motorových vozidiel, alebo sa z toho úseku stane chodník pre peších. Cieľom tejto časti stretnutia bolo vytvoriť priestor pre dve názorové skupiny občanov, ktoré majú na vec rozdielny pohľad.

Zástancovia uzavretia chodníka pre motorové vozidlá argumentujú predovšetkým bezpečnosťou detí hrajúcich sa na ihrisku a v jeho blízkosti. Hoci uznávajú, že vodiči – susedia v tejto časti jazdia ohľaduplne, obávajú sa tých, ktorí túto lokalitu nepoznajú až tak dobre a neopatrnosťou môžu zapríčiniť kolíziu. Nástojčivejšie sa však ozývali hlasy oponentov, najmä žijúcich v bytovke, ktorá by po uzávierke chodníka nebola stratila bezprostrednú dostupnosť autom. Na stretnutí boli prítomní aj architekt a dopravný expert z Mestského úradu v Trnave, ktorí pomáhali vniesť do diskusie fakty (napr. legislatívne pozadie, historické súvislosti aktuálnej dopravnej situácie na tomto mieste či možné riešenia z technického hľadiska).

Napriek vyhranenosti názorov dvoch skupín obyvateľstva tejto lokality sa podarilo nájsť niekoľko zhôd a perspektívnych návrhov: umiestnenie retardérov a dopravného značenia, spriechodnenie polovice komunikácie, paralelne vedený chodník či prístup k bytovke autom z iného smeru. Základom, na ktorom sa dá pri tomto konflikte názorov stavať , je pomerne vysoká miera vzájomnej dôvery medzi susedmi a uznanie potreby bezpečnosti detí na jednej strane ako aj uznanie ohľaduplnosti vodičov na strane druhej. Hľadanie riešenia výhodného pre všetkých bude pokračovať v januári.

V druhej časti stretnutia sme sa venovali samotnému projektu obnovy detského ihriska. Projektantka Magdaléna Horňáková predstavila prítomným svoj návrh revitalizácie tohto priestoru (pod textom). Priamo na mieste reagovala na požiadavky zúčastnených obyvateľov: kríky pred bytovkou budú nahradené trávnikom, pretože momentálne slúžia ako prírodné WC pre deti, a z dôvodu zníženia hluku z ihriska pod oknami bytovky budú pôvodne navrhnuté húpačky vymenené s pieskoviskom (ihrisko sa ďalej od bytoviek smerom k parkovisku z dispozičných a prevádzkových príčin posunúť nedá). Okrem toho sa v návrhu popresúvali aj ostatné prvky a upravila sa poloha vstupu na ihrisko.
Samozrejmosťou na zrevitalizovanom ihrisku budú aj nové stromy, kontajnerové stojisko by mali nahradiť polopodzemné kontajnery, aké samospráva od minulého roku inštaluje na území mesta. Dopadová vrstva ihriska bude z materiálu EPDM, ktorého výhodou je odolnosť a dlhá životnosť. Proti prehrievaniu, ktoré môže spôsobovať zápach, bude chránený zatienením stromami a zároveň bude mať svetlejšiu farbu, ktorá je menej náchylná na prehrievanie než tmavšie odtiene.

Návrh predstavený na druhom stretnutí pred zapracovaním pripomienok občanov - na stiahnutie v PDF

18.12.2017 17:24

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová