Mesto Trnava

Súťažné návrhy k obnove Parku Janka Kráľa prijímame do konca marca

Mesto Trnava vyhlásilo 16. decembra minulého roku verejnú anonymnú súťaž návrhov k pripravovanej revitalizácii parku pri autobusovej stanici na Prednádraží. Jednotlivci i autorské kolektívy môžu svoje práce posielať do 31. marca 2017 o 14.00 hod.

Do tvorby zadania súťaže bola v rámci participatívneho plánovania zapojená aj široká verejnosť. Trnavčania a Trnavčanky mali možnosť vysloviť svoj názor a pripomienky v dotazníku distribuovanom do domácností v dotknutej lokalite i zverejnenom na webstránke samosprávy. Okrem toho mestský úrad zorganizoval verejné stretnutie, kde sa mohli prítomní osobne oboznámiť s výsledkami dotazníka, plánovanými krokmi pri revitalizácii Parku Janka Kráľa i podeliť sa o svoje nápady.

Táto forma oslovenia občanov sa ukázala ako efektívna a prínosná, pretože obzvlášť online dotazník sa stretol s veľkým záujmom. Odbor územného rozvoja a koncepcií MsÚ na základe viac než 600 prijatých odpovedí spracoval zadanie súťaže pre spracovateľa.

Súťaž je stále otvorená a veríme, že prinesie spektrum originálnych krajinársko-architektonických riešení usporiadania a funkčného využitia parku. Hľadáme pestré riešenia funkčne odlišných častí tohto územia so zaujímavou, modernou, nadčasovou, ale aj tradičnou vybavenosťou, ktorá umožní naplnenie mnohorakých, trvalých aj sezónnych aktivít, záujmov a cieľov rôznych skupín návštevníkov v zdravom a trvalo udržateľnom prírodnom prostredí s nezameniteľnou identitou parku.

Prví traja účastníci súťaže získajú finančnú odmenu v nasledovnej výške:
1. cena: 6 000 eur
2. cena: 3 600 eur
3. cena: 2 400 eur

Podrobné informácie o vyhlásenej súťaži

19.1.2017 13:49

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?