Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 1997

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
IBV Kamenný mlyn Trnava
Zadanie urbanistickej štúdie
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 272/1996, dňa 25.6.1996
Urbanistické riešenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafická časť

 

 
 
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?