Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2007

Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
IBV Kozácka ulica
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 134/2007, dňa 4.9.2007
Výkres – Nový stav
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 

 
 
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?