Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2005

Bývanie - bytové domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Obytný súbor Trnava - Kočišské
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 659/2005, dňa 6.9.2005
Komplexný návrh (1:1000)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafická časť

 

 
 
 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?