Mesto Trnava

Urbanistické a architektonické štúdie - rok 2008

Bývanie - bytové domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Obytný súbor Trnava Zátvor II – Piešťanská cesta
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 422/2008, dňa 28.10.2008
Zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 953/2018, dňa 11.09.2018
B.02. Výkres komplexného urbanistického návrhu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 
Bývanie - bytové domy                                                                                                                         Začiatok stránky
Obytný súbor Trnava Zátvor II – Veterná ulica
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 368/2008, dňa 2.9.2008
B.02. Výkres komplexného urbanistického návrhu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 
Bývanie - rodinné domy                                                                                                                         Začiatok stránky
IBV Kamenný mlyn
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 278/2008, dňa 22.4.2008
02 Komplexný návrh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť
Grafická časť

 

 

 

Súvisiaci obsah